Fijn dat u onze website bezoekt en dat u belangstelling heeft voor ons bedrijf en onze producten of diensten. Om de verkoop van wijn goed te laten verlopen heeft Wijn-Express een strikt privacybeleid en hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen. Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk bij het gebruik van onze website. Daarom vragen wij u om onderstaande informatie zorgvuldig te lezen:

1) Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
In principe kunt u onze websites bezoeken zonder dat u hiervoor persoonsgegevens aan ons hoeft te verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, indien u zelf deze aan ons verstrekt in verband met de uitvoering van een overeenkomst, bij de opening van een klantenaccount of voor een contactopname. Deze gegevens zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de afhandeling van uw aanvragen. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd zullen uw gegevens, rekening houdende met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden opgeslagen maar voor andere gebruiksdoeleinden worden geblokkeerd en na afloop van deze termijnen worden gewist, tenzij u ons nadrukkelijke toestemming heeft verleend om uw gegevens verder te gebruiken.

Uw e-mailadres dat ons in verband met een verkoop of dienstverlening bekend wordt, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor directe reclame in onze nieuwsbrief voor eigen vergelijkbare producten of diensten zoals u die eerder heeft besteld en alleen voor zover u tegen dit gebruik geen bezwaar heeft gemaakt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat dit andere kosten voor u met zich meebrengt dan de verzendkosten op basis van de basistarieven. Uw bezwaar (en dus de uitschrijving voor onze nieuwsbrief) kunt u ons toesturen aan ons e-mailadres (zie impressum).

 

2) Beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden
2.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in verband met de afhandeling van de overeenkomst beschikbaar gesteld aan de transportonderneming die belast is met de uitlevering, voor zover dit voor deze uitlevering vereist is. In verband met verwerking van de betalingen worden uw gegevens door ons aan de betreffende kredietinstelling beschikbaar gesteld.

 

3) Cookies
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Zie ook onze cookieverklaring.

 

4) Webanalysedienst
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om uw gebruik van de website te analyseren. De via de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om aan de exploitant van de website andere, aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten te kunnen verlenen.

De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door uw browser werd toegestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies in uw browser voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij maken u er echter wel op attent dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door middel van cookies verkregen informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd en door Google wordt verwerkt, door de browser-plugin in onderstaande link te downloaden en te installeren. Deze link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert enkel in deze browser en enkel voor dit domein. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, dan moet u opnieuw op deze link klikken): “Google Analytics deactiveren”

Wij maken u erop attent dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” en dat daarom uw IP-adressen slechts verkort worden verwerkt, zodat een rechtstreeks identificatie van personen onmogelijk is.

Voor verdere informatie over Google Analytics, willen wij u doorverwijzen naar de Privacy Policy van Google Analytics.

 

5) Uw rechten en contactmogelijkheden
U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die van u zijn opgeslagen en u heeft een recht op eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt ook wanneer u informatie over, blokkering, wissen of correctie van uw persoonsgegevens wenst of wanneer u eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken. Voor het contactadres zie impressum.

 

6) Hoe lang we jouw data bewaren
In principe wordt alle persoonlijke informatie voor altijd bewaard (indien nodig).

 

7) Online Privacy Policy
Deze online privacy policy is alleen van toepassing door informatie die is verzamelt via onze website en niet door informatie verzamelt online.

 

8) Jouw toestemming
Bij het gebruik van onze website, geeft uw toestemming aan onze privacy policy.

 

9) Veranderingen aan onze Privacy Policy
Als we beslissen om onze privacy policy aan te passen, zullen we dit op deze pagina plaatsen.
De Privacy Policy is op het laatst aangepast op 30-05-2018.

 

10) Naam en adres van de verantwoordelijke instantie
WijnExpress V.O.F.
Esschestraat 54
5262 BE, Vught
Tel. +31 (0) 73 23 40 500
[email protected]

 

11) Bedrijfsmatige privacyverklaring
Onze medewerkers hebben schriftelijk verklaard dat zij verplicht zijn om de betreffende voorschriften en richtlijnen inzake de veiligheid en bescherming van gegevens in acht te nemen en dat zij verplicht zijn tot vertrouwelijke omgang met de gegevens. Bovendien worden de medewerkers van Wijn-Express regelmatig bijgeschoold op dit gebied.

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding voor de gehele website.